Alcohol-Free Tonic (AQUA ORGANIC)

30,00 € * 250 ml, Grundpreis: 120,00 € / 1 l

Eye Make-up Remover (AQUA ORGANIC)

32,00 € * 250 ml, Grundpreis: 128,00 € / 1 l

eyemulsion (JULISIS)

228,00 € * 20 ml, Grundpreis: 11.400,00 € / 1 l

HOLT Eyeliner (UND GRETEL)

18,50 € * 1.13 g, Grundpreis: 16.371,68 € / 1 kg

IMBE Eyeshadow (UND GRETEL)

30,00 € * 2 g, Grundpreis: 15.000,00 € / 1 kg

LUK Creme Eye Stick (UND GRETEL)

35,00 € * 3 g, Grundpreis: 11.666,67 € / 1 kg

orbe eye crème (själ)

175,00 € * 15 ml, Grundpreis: 11.666,67 € / 1 l

Revitalizing Eye Cream (MALIN+GOETZ)

100,00 € * 15 ml, Grundpreis: 6.666,67 € / 1 l

Rice Bran Eye Moisturizer (MALIN+GOETZ)

46,00 € * 13 g, Grundpreis: 3.538,46 € / 1 kg

SPRUSSE Eyebrow Pencil (UND GRETEL)

25,00 € * 1.3 g, Grundpreis: 19.230,77 € / 1 kg

TINCTE Liquid Eyeliner (UND GRETEL)

34,00 € * 3.5 ml, Grundpreis: 9.714,29 € / 1 l

WINT Mascara (UND GRETEL)

34,00 € * 5 ml, Grundpreis: 6.800,00 € / 1 l
Seite 1 / 1